Lakossági felhívás!

2020. június 14., 16:39
Tájékoztatjuk Vasegerszeg lakosságát, hogy 2020. június 15-én hatályba lép a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet.

A Rendelet 3.§ -a az alábbi szabályokat tartalmazza:

1. A közterületet a rendeltetéstől eltérő módon használni csak tulajdonosi hozzájárulás alapján lehet. ( pl. építőanyag-tárolás, közterületbe történő bárminemű beavatkozás, stb.) 

2. Zöldterületen nem az arra a célra kijelölt gyepfelületen,parkosított vagy zöldterületen gépjárművel megállni vagy várakozni tilos.

3. A 3,5 tonnát meghaladó teherbírású gépkocsi és munkagép közterületen 4 órát meghaladó időtartamot nem parkolhat. 

4. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz és zöldsáv teljes területének, a tulajdonában álló ingatlannak a tisztántartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a közlekedést nem zavaró nyeséséről. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz síkosság- mentesítéséről. 

5. Fűnyíró, fűnyíró traktor,damilos fűkasza, sövényvágó,szalagfűrész, motorfűrész, asztali körfűrész, gyorsvágó, köszörű és fúrógép szombaton reggel 08:00-ig, vasárnap és ünnepnapokon, továbbá mukaszüneti napokon nem használható, azokkal semmilyen munka nem végezhető,kivéve az azonnali hibaelhárítást.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén, annak elmulasztójával,megszegőjével szemben,amennyiben nem minősül szabálysértésnek,bűncselekménynek vagy magasabb szintű jogszabály nem írja elő közigazgatási bírság kiszabását,ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy Vasegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Község kommunális rendjéről szóló 10/2008.(VIII.7.) számú rendelete alapján a község belterületén szabadtéri égetést továbbra is csak péntek délután 14:00-18:00 óra, szombat délelőtt 08:00-16:00 óra között lehet végezni!

 

Kérjük a rendeletben foglaltak betartását! 

                                                                  Vasegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete

                                                                                              Németh József

                                                                                              polgármester s.k.

 

 


« Vissza az előző oldalra!


Vasegerszeg Községi Önkormányzat - Magyar