Koronavírus információk / Tájékoztató a kijárási korlátozásról

Tájékoztató a kijárási korlátozásról

2020.03.28. - 2020.04.10. 23:55



Tájékoztató a kijárási korlátozásról

Magyarország Kormánya a 71/2020. (III.27.) rendeletével kijárási korlátozást rendelt el Magyarország területén

2020. március 28- 2020. április 10. napjáig.

 

 

A Kormányrendelet szerint:

 

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
  kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint
  legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag alapos indokkal kerülhet sor.

 

 

Alapos indokok a következők:

 1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti
  tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint
  eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és
  eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító
  tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi
  szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
 5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban:
  élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
  tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a
  továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és
  vágóhidat,
 10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban
  együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. a dohányboltban történő vásárlás,
 14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
  javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
  banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az
  állatkórház látogatása,
 20. a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. a hitéleti tevékenység.

 

Alapos indoknak minősül továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idősszemély és beteg személy) részére történő segítségnyújtás, amely során a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Mindezek mellett egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, ebben az időben ezeken a helyeken az ott foglalkoztatottak kivételével csak ők tartózkodhatnak. Ennek érvényesítése az üzemeltető kötelessége.

 

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
megszegi. Ebben az esetben a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

 

A kormány emellett minden állampolgárt továbbra is a társas találkozások számának csökkentésére kér, mert Magyarországon is ez az egyetlen esélyünk van a vírus terjedésének mérséklésére.

 

 

Kérjük a vasegerszegi lakosokat, tartsák be a kijárási korlátozást, fogadják meg Magyarország Kormányának kérését:

 

aki teheti, maradjon otthon!

 

                                 Vasegerszeg Községi Önkormányzat



Csatolt fájl(ok):



« Vissza az előző oldalra!

Vasegerszeg Községi Önkormányzat - Magyar